Ympäristövastuu: Green Office

Olemme WWF:n hyväksymä Green Office -toimisto. WWF:n Green Officen tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Oppilaitoksellemme on myönnetty Green Office -merkki tunnustuksena ansiokkaasta työstä kierrätyksen ja kestävän kehityksen puolesta. Green Office motivoi meitä yhdessä arjen ekotekoihin, parantaa ympäristötietoisuutta ja tuo kustannussäästöjä.

  • Jätteiden lajittelua ja kierrätystä varten on jokaisessa luokassa, työhuoneessa ja yhteisissä tiloissa jätteiden keräilyastiat erikseen energia- ja paperijätteille. Biojätteille on omat biojäteastiat ruokalassa ja keittiössä.
  • Sammuta valot aina, kun tila jää tyhjäksi.
  • Tietokoneet on ohjelmoitu sammumaan automaattisesti yön ajaksi. Illan viimeisen käyttäjän on kuitenkin hyvä sammuttaa kone heti käytön jälkeen. Muista sammuttaa myös näyttö!
  • Oppilaitoksen tulostimet on ohjelmoitu automaattiseen kaksipuoliseen tulostustilaan.

Kaikissa oppilaitoksen työtiloissa on tulostusmahdollisuus. Green Office -periaatteiden mukaisesti turhaa paperille tulostamista ja kopioimista tulee välttää. Jos on välttämätöntä tulostaa asiakirjoja, suosittelemme aina kaksipuolista tulostusta. Myös kopiointi tulee tehdä kaksipuolisesti.

Jos sinulla on ympäristöaiheisia ideoita, ehdotuksia tai kommentteja, voit lähettää niitä sähköpostilla osoitteeseen .

go_logo_horizontal