Merkonomi aikuisten näyttötutkintona:
liiketalouden perustutkinto työn ohessa

Opiskele merkonomiksi tai datanomiksi peruskoulun jälkeen tai aikuisena

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, on monipuolinen ja työmarkkinoilla arvostettu ammatillinen perustutkinto. Voit suorittaa merkonomitutkinnon työn ohessa aikuisten näyttötutkintona. Näyttötutkinto tarkoittaa sitä, että osoitat merkonomin ammattitaitosi aidoissa asiakaspalvelun ja myynnin tai talous- tai toimistopalvelujen työtehtävissä omalla työpaikallasi.

Merkonomitutkinnon eli liiketalouden perustutkinnon suorittaminen aikuisten näyttötutkintona sopii sinulle, jos sinulla on jo alan työpaikka, mutta tutkinto puuttuu. Näyttötutkinnon avulla voit suorittaa merkonomitutkinnon ilman, että jäät pois työelämästä. Merkonomin näyttötutkinto suoritetaan aikuiskoulutuksena monimuotomenetelmiä hyödyntäen.

Voit hakea opiskelemaan merkonomiksi näyttötutkintona, vaikka sinulla ei hakuhetkellä olisi työpaikkaa tai voimassa olevaa työsopimusta. Työ- tai työssäoppimispaikan tulee kuitenkin olla tiedossa opintojen alkaessa, jotta voit suorittaa vaadittavat näytöt.

Huom! Ammatillinen koulutus uudistuu. Vuoden 2018 alusta myös aikuisten ammatilliseen perustutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia (mm. matematiikka, äidinkieli ja liikunta). Jos aloitat tänä syksynä, suoritat tutkinnon nyt voimassaolevien tutkinnon perusteiden mukaan.
Voit opiskella myös datanomiksi työn ohessa. Katso datanomi näyttötutkintonaTutkintoTutkinto
Liiketalouden perustutkinto (merkonomi)
Valitse osaamisalaOsaamisala
Asiakaspalvelu ja myynti tai Talous- ja toimistopalvelut
PohjakoulutusEdellyttää soveltuvaa työpaikkaa
tai työharjoittelupaikkaa, ei pohjakoulutusvaatimusta
Opintojen kestoSeuraava aloitus 31.10.
Lähiopetus alkaa vko 46/2017.
koulutus_kalenterikuvaKoulutuksen kesto 1–2 vuotta,
lähiopetusta n. 2 arki-iltaa viikossa Pasilassa »
HUOM: tarvitset todistuskopiosi ym liitteet sähköisinä, kun täytät hakemuksen:
Hae nyt
Jatkuva haku: hae viim. 17.10. ja ehdit 31.10. alkavaan ryhmään.

Merkonomiksi työn ohessa iltaopiskeluna

Merkonomikoulutus aikuisten näyttötutkintona toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa yhdistyvät lähiopetus, verkko-opiskelu sekä työhön sovellettavat oppimistehtävät. Lähiopetus järjestetään arki-iltaisin, joten voit opiskella merkonomiksi jäämättä pois työelämästä.

Merkonomiksi monimuoto-opiskeluna näyttötutkinnolla

Näyttötutkintokoulutus sisältää itsenäistä verkko-opiskelua ja ryhmätyöskentelyä muiden opiskelijoiden kanssa. Lähiopetusta on noin kahtena arki-iltana viikossa. Lähiopetus tapahtuu arki-iltaisin Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa osoitteessa Rautatieläisenkatu 5, Helsinki, aivan Pasilan rautatieaseman läheisyydessä. Näyttötutkinnon ohjaukset tapahtuvat pääsääntöisesti arkisin klo 8-17 välillä. Myös työpaikallasi tapahtuva työssäoppiminen tai työharjoittelu on keskeinen osa koulutusta.

Näyttötutkinto-opiskelu kestää yhdestä kahteen vuotta, tyypillisesti 1,5 vuotta. Tutkinnon suorittamisaikaan vaikuttavat mm. aiemmat opinnot sekä työkokemus. Aikaisempi kokemuksesi voi lyhentää opiskeluaikaasi.

Merkonomitutkinto eli liiketalouden perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Valmistuttuasi merkonomiksi voit jatkokouluttautua esimerkiksi merkonomista tradenomiksi hakemalla ammattikorkeakouluun tradenomikoulutukseen.

Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti
Merkonomin näyttötutkinto-opiskelu
Liiketalouden perustutkinto rakentuu viidestä tai kuudesta tutkinnon osasta, jotka valitset jo hakuvaiheessa. Tutkinnon suorittamisesta näyttötutkintona tehdään henkilökohtainen suunnitelma. Katso kuva tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen prosessista. Lue opetushallituksen sivuilta lisää näyttötutkinnoista.

Osaamisalan valitset sen mukaan, minkälaisia työtehtäviä teet nykyisessä työssäsi, jossa suoritat näyttötutkinnon, tai joita pääset tekemään näyttötutkinto-opiskelun aikana.
Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti
Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala
Kun opiskelet merkonomiksi asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalta, erikoistut myynnin, kaupan alan tai finanssialan tehtäviin. Kehität esiintymiskykyäsi, kielitaitoasi ja tiimityötaitojasi. Tulevaisuuden työsi voi olla esimerkiksi:

Palvelualalla: myyntiedustaja, myyntiassistentti, markkinointiassistentti, yrittäjä
Kaupan alalla: asiakaspalvelija, tuote-esittelijä, kaupan alan myyjä, kassavastaava, yrittäjä
Finanssialalla: palveluneuvoja, asiakasneuvoja, pankkitoimihenkilö, vakuutusneuvoja, yrittäjä

Katso Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan rakennekaavio »

Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti
Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala
Talous- ja toimistopalveluiden osaamisalalta voit suunnata monenlaisiin taloushallinto- ja toimistotehtäviin. Saat hyödyntää tarkkuutta ja loogista hahmotuskykyä. Opit hoitamaan eri osa-alueita talouspalveluissa ja hyödyntämään toimiston ja taloushallinnon sovelluksia ja työvälineitä. Voit työllistyä esimerkiksi tilitoimistoihin.

Taloushallinnon työtehtäviä voivat olla esimerkiksi: taloushallinnon assistentti, kirjanpitäjä, yrittäjä

Katso Talous- ja toimistopalveluiden osaamisalan rakennekaavio »

Merkonomin näyttötutkintokoulutus on maksuton

Merkonomikoulutus on opiskelijalle maksutonta myös näyttötutkintomuotoisena eli iltaopintoina oman työn ohessa. Liiketalouden perustutkinnosta veloitetaan Opetushallituksen tutkintomaksu 58 €.

Hae opiskelemaan merkonomiksi näyttötutkinnolla

Merkonomin näyttötutkintokoulutuksessa ei ole pohjakoulutusvaatimusta, mutta sinulla tulee olla työ- tai työharjoittelupaikka, jossa voit suorittaa näytöt. Voit hakea, vaikka sinulla ei hakuhetkellä olisi työpaikkaa, mutta opintojen alkaessa työpaikka on oltava tiedossa. Lisäksi sinulla tulee olla riittävän hyvä suomen kielen taito. Osaamisvaatimukset on määritelty tutkinnon perusteissa.

Katso nyt haussa olevat koulutukset

Ota yhteyttä ja kysy lisää merkonomin näyttötutkintokoulutuksesta:
Siikku Haataja, projektipäällikkö | 044 775 6445 |
Tea Huikko, koulutuskoordinaattori | 040 726 1255 |