Datanomi töitä tehden näyttötutkintona

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi, on monipuolinen ja työmarkkinoilla arvostettu ammatillinen perustutkinto. Voit suorittaa tutkinnon työsi ohessa aikuisten näyttötutkintona. Näyttötutkinto tarkoittaa sitä, että osoitat ammattitaitosi aidoissa tieto- ja viestintätekniikan työtehtävissä.

Voit hakea opiskelemaan datanomiksi näyttötutkintona, vaikka sinulla ei hakuhetkellä olisi työpaikkaa tai voimassa olevaa työsopimusta.
Valitse osaamisalaOsaamisala
Käytön tuki
PohjakoulutusEdellyttää soveltuvaa työpaikkaa
tai työharjoittelupaikkaa, ei pohjakoulutusvaatimusta
Opintojen kestoOpintojen aloitus
sovitaan joustavasti opiskelijan kanssa. Otamme sinuun yhteyttä saatuamme hakemuksesi.
koulutus_kalenterikuvaSinun kanssasi suunnitellaan henkilökohtaisesti mitä ja milloin opiskelet. Katso esimerkki tutkinnon toteutuksesta, aloitus syyskuussa 2017
Lähiopetus Pasilan tiloissamme »
Jatkuva haku
Tarvitset todistuskopiosi ym liitteet sähköisinä kun haet: Hae koulutukseen

Opiskele joustavasti työn ohessa

datanomi nayttotutkintoNäyttötutkintokoulutuksessa opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa yhdistyvät lähiopetus, verkko-opiskelu sekä työhön liittyvät oppimistehtävät. Oleellinen osa osaamisesi kehittämistä on työssä oppiminen. Koulutuksen sisältö määräytyy tutkinnon ammattitaitovaatimusten perusteella. Koulutus sisältää aina itsenäistä opiskelua verkossa sekä ryhmätyöskentelyä muiden opiskelijoiden kanssa.

Tutkintosi rakentuu viidestä tai kuudesta tutkinnon osasta, jotka valitaan työtehtäviesi mukaan. Datanomitutkinnon suorittamisesta tehdään henkilökohtainen suunnitelma. Katso kuva tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen prosessista. Lue lisätietoja näyttötutkinnoista OPH:n sivuilta.

Opiskelu datanomiksi näyttötutkintona kestää enintään 2 vuotta. Sinun kanssasi suunnitellaan henkilökohtaisesti mitä ja milloin opiskelet. Opiskeluaikaan vaikuttavat mm. aiemmat opinnot ja työkokemus, jotka voivat lyhentää opiskeluaikaa. Voit opiskella omaehtoisesti tai oppisopimuksella.

Käytön tuen osaamisala

Käytön tuen osaamisalalla voit hoitaa esimerkiksi seuraavanlaisia työtehtäviä:

  • asennat tietokoneita, palvelet asiakkaita
  • huolehdit tietoturvasta ja varmuuskopioinnista
  • kehität ja ylläpidät tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja siinä tarjottavia palveluja
  • ylläpidät tietokantoja ja tietoympäristöjä
  • Katso käytön tuen osaamisalan rakennekaavio »

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto antaa yleisen kelpoisuuden hakea jatko-opiskelemaan yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Oppisopimusopiskelu on pääasiassa omalla työpaikalla tapahtuvaa oppimista

Voidaksesi suorittaa tutkinnon oppisopimuksena sinulla tulee olla voimassa oleva työsuhde sekä työnantajan suostumus. Koulutus tapahtuu tällöin pääasiassa työpaikalla nimetyn työpaikkakouluttajan ohjauksessa. Oppisopimus laaditaan jo olemassa olevan työsopimuksen rinnalle. Myös yrittäjälle ja viranhaltijalle voidaan solmia oppisopimus.

Olemme oppisopimustoimisto ja voimme solmia oppisopimuksia, mutta emme välitä tähän tarkoitukseen työpaikkoja. Lue lisätietoja oppisopimuksesta 

Käytön tuki: käytön tuen osaamisalalla voit hoitaa esimerkiksi seuraavanlaisia työtehtäviä:

  • asennat tietokoneita, palvelet asiakkaita
  • huolehdit tietoturvasta ja varmuuskopioinnista
  • kehität ja ylläpidät tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja siinä tarjottavia palveluja
  • ylläpidät tietokantoja ja tietoympäristöjä
  • Katso käytön tuen osaamisalan rakennekaavio »

Koulutuksen sisältö määräytyy tutkinnon ammattitaitovaatimusten perusteella. Koulutus sisältää aina itsenäistä opiskelua verkossa sekä ryhmätyöskentelyä muiden opiskelijoiden kanssa.

Datanominin näyttötutkinto oppisopimuksena soveltuu tieto- ja viestintätekniikan tehtävissä toimivalle, jolla ei ole alan tutkintoa. Tutkinnossa ei ole pohjakoulutusvaatimusta, mutta sinulla tulee olla riittävän hyvä suomen kielen taito. Osaamisvaatimukset on määritelty tarkemmin tutkinnon perusteissa. Tutkinto antaa yleisen kelpoisuuden hakea yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Tutkintosi rakentuu viidestä tai kuudesta tutkinnon osasta, jotka valitaan työtehtäviesi mukaan. Tutkinnon suorittamisesta tehdään henkilökohtainen suunnitelma. Katso kuva tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen prosessista.

Lue lisätietoja näyttötutkinnoista

Opiskelun avulla täydennät osaamisesi tutkinnon vaatimusten tasolle. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa yhdistyvät lähiopetus, verkko-opiskelu sekä työhön liittyvät oppimistehtävät. Oleellinen osa osaamisesi kehittämistä on työssä oppiminen.

Oppisopimusopintojen kesto ja lähiopetus

Tutkinnon suorittaminen kestää oppisopimuksella enintään 2 vuotta. Tutkinnon suorittamisaikaan vaikuttavat mm. aiemmat opinnot ja työkokemus. Oppisopimuskoulutuksessa opetus on yleensä päivisin pääsääntöisesti arkisin klo 9.00 – 16.00, kahdesta kolmeen päivää kuukaudessa.

Koulutuksen hinta

Tutkintomaksu on 58 euroa. Muuten tutkinto on maksuton.


Hae nyt opiskelemaan datanomiksi näyttötutkinnolla

Datanomin näyttötutkintototeutukseen on jatkuva haku. Hae täyttämällä sähköinen hakulomake:
täytä hakulomake

Lisätietoja datanomin näyttötutkinnosta
Siikku Haataja, projektipäällikkö
puh. 044 775 6445, siikku.haataja(at)businesscollege.fi