Yritystoiminnan kehittäminen

Tarjoamme erilaisia yritysten kehittämispalveluita. Tarjoamme valmennuspalveluja ja muita työkaluja myös yritysten kansainvälisen toiminnan tueksi. Meillä on käytössämme asiantunteva ja laaja asiantuntijaverkosto koulutusten ja kehittämisprojektien tueksi. Toteutamme palvelujamme ja projektejamme myös ELY-keskuksen ja Opetushallituksen hankerahoituksen kautta.

Käynnissä olevat projektit ja hankkeet

 

ICT Security in Vocational Education and Training
itsvet_logo_on white_LR
ITSVET-projektin tavoitteena on kehittää tietoturva-alan koulutusmoduuli, jonka kesto on n. 6 kk. Projektin aluksi tehdään tutkimus tietoturvan kehittämistarpeista yrityksissä, jonka pohjalta määritetään tiedot, taidot ja kompetenssit tietoturvaosaajalle. Tämän jälkeen kehitetään tietoturva-alan koulutusmoduuli, luodaan koulutusmateriaalit ja valmennetaan kouluttajat.
Lopuksi hanke testataan kunkin partnerin toimesta tehtävällä pilotilla.

Helsinki Business College Oy osallistuu projektin kaikkiin työpaketteihin ja vastaa projektissa ”Viestintä” -työpaketista. Koulutusmoduuli sijoittuu EQF tasolla luokkaan 5.

Hankkeen kesto: 1.12.2015-31.3.2019 (3 vuotta)

Rahoitus: Interreg-ohjelma, Central Baltic. Kokonaisbudjetti 1 160 000 €.

 

Projektin koordinaattori on Tietotekniikan koulutuksen kehittämissäätiö Tallinnasta (The Technology Education Support Foundation, Tallinn, Estonia)

Projektin muut partnerit ovat:

 • BCS Koolitus As, Tallinna, Viro
 • Tallinn Polytechnic School, Tallinna, Viro
 • Riga Technical College, Riika, Latvia
 • Helsinki Business College, Helsinki, Suomi
 • The Latvian Information and Communications Technology Association, Riika, Latvia
 • Foundation Innove, Tallinna, Viro

Katso myös projektin verkkosivut

Lisätiedot
Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 40 717 9991 | jouni.hytonen(at)businesscollege.fi

powerix_pos_rgb

Powerix-yritysvauhdittamo tukee yrittäjiä erilaisissa muutos- ja murrosvaiheissa yrityksen perustamisesta, kasvusta ja kehittämisestä aina sukupolvenvaihdokseen saakka. Yritysvauhdittamo tarjoaa lisäksi tukea yritystoiminnan suunnitteluun ja sen käynnistämiseen, neuvontapalveluja jo toimiville yrityksille sekä tukea verkostoitumiseen.

Powerixin palvelut on suunnattu erityisesti Aikuiskoulutuksessa opiskeleville yrittäjille tai yrittäjyyttä suunnitteleville sekä myös muille yrittäjyydestä innostuneille henkilöille.

Powerix-yritysvauhdittamoon voi ilmoittautua varaamalla henkilökohtaisen tapaamisajan. Asiantuntijatapaamisen aikana voidaan mm. sparrata liikeideaa, liiketoiminnan kehittämistä, asiakashankintaa ja markkinointia, kannattavuuden parantamista, rahoitusta ja verkostoja. Keskustelu on luottamuksellista. Yritysvauhdittamo toimii kiinteissä työtiloissa Pasilan oppilaitosrakennuksessamme. Tiloissa on yrittäjille tarjolla muutamia kiinteitä työpisteitä sekä toimivat neuvottelutilat.

Powerix-palvelut

 • Tuki aloittavan yrityksen liikeidean täsmentämiseen ja toiminnan suunnitteluun
 • Tuki yrityksen perustamiseen
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
 • Toiminnan kehittäminen
 • Mentorointi ja mentoriverkostojen kehittäminen
 • Asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen
 • Yhteistyöfoorumit ja keskustelutilaisuudet
 • Asiantuntijaluennot
 • Fyysiset toimitilat

Kysy lisätietoja:

Heikki Rosenqvist
lehtori (yritystoiminta)
044 775 6347
heikki.rosenqvist(a)businesscollege.fi

Jouni Hytönen
kehittämispäällikkö
040 717 9991
jouni.hytonen(a)businesscolege.fi

PALKO-hanke auttaa yrityksiä laajentamaan toimintaansa kansainväliseen toimintaympäristöön ja asiakassuhteisiin. Yhteistyökumppanit toteuttavat palveluyrityksen kanssa kansainvälistämisen kehittämissuunnitelman ja kehittämisvalmennuksen. Kasvupotentiaali nousee ja kansainvälinen verkosto antaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

Hankkeen tuotokset

 • Tuotetaan palvelualan PK-yritysten kansainvälistämisen valmennusohjelma.
 • Toteutetaan valmennusohjelma alueellisesti vähintään 5-10 yritykselle.
 • Liitetään valmennusohjelma koulutuksen järjestäjän palveluihin hankkeen päätyttyä ja luodaan siihen liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka.
 • Luodaan mahdollisuudet digitaaliseen verkostoitumiseen ja tiedonhankintaan sosiaalisen median kautta aihealueella.

Hanketta koordinoi Helsinki Business College Oy. Sen lisäksi hankkeessa ovat mukana Etelä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto,Porvoo International College, Suomen ympäristöopisto SYKLI,Kouvolan aikuiskoulutuskeskus ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus.

Katso lisätietoa hankkeen omilta nettisivuilta » 

Lisätietoja:

Tuula Pahkala
projektipäällikkö
tuula.pahkala(at)businesscollege.fi
puh. 050 564 3911

palve_logo_vari

PALVE – Pk-yritysten ja organisaatioiden palvelu verkossa ja sosiaalisessa mediassa (jatkohanke 1.10.2014-31.12.2015)

Verkostohankkeen tavoitteena on kehittää pk-yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden palvellessa verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeessa Helsinki Business College Oy, Helsingin Diakoniaopisto ja Markkinointi-instituutti kirkastavat mukana oleville organisaatioille ja pk-yrityksille monikanavaisen some-toimintaympäristön edellyttämiä ratkaisumalleja ja myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja –toimenpiteitä.

Verkostohankkeen ytimessä ovat erityisesti:

 • yhdessä kunkin toimijan kanssa muodostaa kokonaisnäkemys  verkkopalveluiden hyödyntämisestä osana toimijan palvelustrategiaa ja (liike)toimintaa
 • suunnitella asiakaslähtöisiä toimintatapoja, joissa verkko on luonteva osa palvelukonseptia, jolloin  huomioidaan asiakkaan kohtaaminen ja asiakkaan digitaaliset polut verkossa
 • antaa työkaluja kullekin toimijalle oman sisältöstrategian rakentamiseen, jolloin keskeistä on, miten tuottaa osuvaa/ymmärrettävää sisältöä kohderyhmille

PK-yrityksen tietopankki

Siirry pk-yrityksen tietopankkiin


Lisätietoja PALVE-hankkeesta
Lisätietoja PALVE-hankkeesta löydät hankkeen kotisivuilta osoitteesta palvehanke.fi

Pk-yrittäjä tai organisaation edustaja, ota yhteyttä:

Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö, Helsinki Business College Oy
Puh. 040 717 9991 | jouni.hytonen(at)businesscollege.fi

 

Tutustu päättyneisiin projekteihin »