Päättyneet kansainväliset projektit

Projektin nimi
Kv-verkostot vesillä -seminaari

Alkamisaika
2015

Päättymisaika
2016

Yhteistyökumppanit
OPH

Rahoittaja
OPH

Projektin päätavoite
Hankkeen tavoitteena on järjestää Opetushallituksen kansainvälisyysverkostonhankkeiden seminaari, johon osallistuu ammatillisen koulutuksen kv-henkilöstöä sekä edustajia Opetushallituksesta.

Projektin kuvaus
Kv-verkostot vesillä -seminaari järjestetään 19.–21.4.2016. Seminaari kokoaa Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen verkostohankkeet yhteen jo kolmannen kerran. Seminaarin käytännön järjestelyistä vastaa Suomen Liikemiesten Kauppaopisto. Seminaarin teema on ”Ammatillisen koulutuksen globaalit trendit ja Opetushallituksen kv-verkostot”. Suunnitelmissa on tuhti tietopaketti ajankohtaista kv-asiaa, kokemusten jakamista verkostojen toimintaan liittyen sekä mahdollisuuksia verkostoitumiseen muiden toimijoiden kanssa.

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
044 775 6012 |


Projektin nimi
Monikulttuurinen ammattiosaaminen -opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuushanke (2014‐1‐FI01‐KA102‐000360)

Alkamisaika
1.8.2014

Päättymisaika
2016

Koordinaattori
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto

Yhteistyökumppanit

 • Aalborg Handelsskole, Tanska
 • Niels Brock Business College, Tanska
 • City of Dublin ETB (Ballyfermot College of Further Education, Irlanti
 • IES Guadalphin, Espanja
 • IES Campanillas, Espanja
 • University of Worcester, Englanti
 • International Business College, BHAK 12, Itävalta
 • Städtische Berufsschule für Großhandels- und Automobilkaufleute mit Lagerberufen, Saksa
 • Rudolf-Rempel-Berufskolleg, kaufmännische Schule der Stadt Bielefeld, Saksa
 • Berufsfachschule für Fremdsprachenberufe, Saksa
 • ASW-Berufsakademie Saarland e.V., Saksa
 • Stichting ROC Summa College, Hollanti

Rahoittaja

Projektin päätavoite
Hankkeessa tarjotaan sekä opiskelijoille, opettajille että muulle henkilöstölle mahdollisuus lähteä opintoja tai omaa työtä tukevalle ulkomaanjaksolle. Hankkeen päätavoitteena on kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia työskennellä kansainvälisessä ympäristössä ja parantaa kielitaitoa.

Projektin kuvaus
Opiskelijat voivat hakea apurahaa joko lyhyelle (8 vk) tai pitkälle (15 vk) työssäoppimisjaksolle Hollantiin, Irlantiin, Englantiin, Espanjaan tai Saksaan. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus hakea apurahaa 8 vk:n opiskelujaksolle Itävaltaan. Apurahan suuruus riippuu ulkomaanjakson pituudesta ja kohdemaasta.

Henkilöstö voi hakeutua viikon pituiselle job-shadowing-jaksolle Hollantiin, Itävaltaan, Irlantiin, Englantiin, Espanjaan, Saksaan tai Tanskaan. Lisäksi opettajilla on mahdollisuus lähteä 4 päivän top-seurantamatkalle Hollantiin, Englantiin, Espanjaan ja Saksaan.

Lisätietoja
Marja Saarela, kv-koordinaattori
040 722 7235 |
tai
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
044 775 6012 |

Projektin nimi
Pohjoismainen seminaari

Alkamisaika
1994

Yhteistyökumppanit

 • Føroya Handilsskúli, Färsaaret
 • Niels Brock, Tanska
 • Oslo Handelsgymnasium, Norja
 • Prakticum, Suomi
 • Skien Videregående Skole, Norja
 • Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Suomi
 • Verzlunarskóli Íslands, Islanti

Rahoittaja
Nordplus Junior

Nordplus_Junior_RGB_EN

Projektin päätavoite
Pohjoismaisen seminaarin päätavoitteena on opiskelijoiden pohjoismaisen kielitaidon ja kulttuurin ymmärryksen lisääminen sekä pohjoismaisen yhteistyön edistäminen.

Projektin kuvaus

Pohjoismainen seminaari on Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Islannissa ja Färsaarilla sijaitsevien kaupallisen koulutusalan 8 oppilaitoksen yhteinen projekti. Projektin koordinaattori ja isäntämaa vaihtuu vuosittain.

Koordinaattori järjestää omassa maassaan viikon pituisen teemaseminaarin, jota kaikkien oppilaitosten projektissa mukana olevat opettajat ja opiskelijat suunnittelevat yhdessä. Seminaarin virallinen kieli on ruotsi.

Seminaarin aikana osallistujat tutustuvat isäntämaan johdolla paikalliseen kulttuuriin ja elinkeinoelämään sekä syventävät samalla pohjoismaisen kulttuurin tuntemusta ja kielitaitoaan. Seminaarin teemoina on viime vuosina ollut muun muassa pohjoismainen hyvinvointimalli ja ilmastonmuutos.

Lisätietoja
Marja Saarela, kv-koordinaattori
etunimi.sukunimi(a)businesscollege.fi

Projektin nimi
Nya Företagare in Norden

Alkamisaika
2014

Päättymisaika
2015

Koordinaattori
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto

Yhteistyökumppanit

 • Føroya Handilsskúli, Färsaaret
 • Skien videregående skole, Norja
 • Verzlunarskóli Íslands, Islanti
 • Yrkesinstitutet Prakticum, Suomi

Rahoittaja
Nordplus Junior

Nordplus_Junior_RGB_EN

Projektin päätavoite
Projektin tavoitteena on opiskelijoiden kansainvälistyminen, pohjoismaisen kulttuurin edistäminen sekä pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen.

Projektin kuvaus
Nya Företagare i Norden on pohjoismainen opiskelijavaihtoprojekti, jossa on mukana yhteensä 5 kaupallisen alan oppilaitosta Färsaarilta, Islannista, Norjasta ja Suomesta.

Vaihto-ohjelmaan osallistuvat opiskelijamme matkustavat alkuvuodesta 2015 viikon ajaksi joko Ruotsiin, Islantiin tai Färsaarille. Lisäksi opiskelijat toimivat isäntinä Suomeen vastavuoroisesti saapuville opiskelijoille ja osallistuvat Suomessa järjestettävän seminaariviikon järjestelyihin ja ohjelmaan.

Vaihtoviikon aikana opiskelijat tutustuvat isäntämaan johdolla paikalliseen kieleen ja kulttuuriin.

Lisätietoja
Marja Saarela, kv-koordinaattori
etunimi.sukunimi(a)businesscollege.fi

Projektin nimi
European International Business Education (EIBE)

Alkamisaika
1999–kevät 2011. Lukuvuonna 2011–2012 ohjelma on tauolla.

Koordinaattori
Rudolf Rempel Berufskolleg

rrb

Yhteistyökumppanit

 • Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
 • Roc Eindhoven, Alankomaat
 • Rudolf Rempel Berufskolleg, Saksa

Rahoittaja
EU, useita peräkkäisiä Leonardo Da Vinci -liikkuvuushankkeita

eu
Projektin päätavoite
Projektin tavoitteena on liiketalouden opiskelijoiden kansainvälistyminen, hyvä englannin kielen taito ja yhteisen eurooppalaisen sertifikaatin suorittaminen.

Projektin kuvaus
Koulutusohjelma (EIBE) on tarkoitettu ylioppilaspohjaisille merkonomiopiskelijoille. Opiskelijat opiskelevat kansainvälisessä luokassa ensimmäisenopiskeluvuotensa englannin kielellä kolmessa eri maassa. Lukuvuoden ensimmäinen jakso suoritetaan Suomessa, toinen Hollannissa ja kolmas Saksassa.
EIBE-ohjelman opinnot vastaavat ylioppilaspohjaisen merkonomikoulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja.
Toinen opiskeluvuosi suoritetaan kotimaassa, Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa joko suomeksi tai englanniksi. Opiskelijat voivat hakea EIBE-ohjelmaan saatuaan opiskelupaikan oppilaitoksestamme.

Lisätietoja
Marja Saarela, kv-koordinaattori
etunimi.sukunimi(a)businesscollege.fi

Projektin nimi
Working life oriented learning environments: best practices

Alkamisaika
2009

Päättymisaika
2011

Koordinaattori
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
www.businesscollege.fi

Yhteistyökumppanit

 • Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
 • Deltion College, Hollanti
 • Instituto Tecnico Commerciale Statale de Fazio, Italia

Rahoittaja
EU, Leonardo da Vinci Partnerships

eu

Projektin päätavoite
Kumppanuushankkeen päätavoitteena on uuden, työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä tutkivan ja kehittävän kansainvälisen opetusverkoston luominen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen osallistujien kesken.

Projektin kuvaus
Jokaisessa partnerimaassa järjestetään yksi seminaari. Kullakin seminaarilla on oma, yhdessä valittu teema (partnerin vahvin osaamisalue/parhaat käytännöt). Jokainen partneri valmistelee oman osansa seminaariin.

Lisätietoja
Orsolya Simon
etunimi.sukunimi(a)businesscollege.fi

Projektin nimi
Finecvet ja Näyttötutkintojen Finecvet

finecvet

Alkamisaika
2004 ja 2011

Päättymisaika
2011

Koordinaattori
Opetushallitus

Yhteistyökumppanit

 • Opetushallitus
 • Omnia
 • Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
 • Kainuun ammattiopisto
 • Varia
 • Salpaus
 • Yrkesakademin i Österbotten
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rahoittaja
Opetushallitus


Projektin päätavoite
Tavoite on valmistella ECVET -järjestelmän käyttöönotto Suomen ammatillisessa koulutuksessa. Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2012.

Projektin kuvaus
Euroopan komissio antoi kesäkuussa 2009 ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmää (European Credit Transfer System for Vocational Education and Training – ECVET) koskevan suosituksen. Järjestelmää käytetään toisessa Euroopan maassa hankitun osaamisen ja suoritettujen opintojen tunnustamisessa.

FINECVET on ECVET -järjestelmän kehittämis- ja kokeilutoiminnan kansallinen pilotti. Projektissa on testattu järjestelmää yhteensä yhdeksässä ammatillisessa perustutkinnossa.

Kokeilutoiminta laajeni 2011 ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Meidän osaltamme tutkinnot ovat Liiketalouden perustutkinto, Sihteerin ammattitutkinto ja Johtamisen erikoisammattitutkinto. Opiskelijaliikkuvuus on projektissa keskeisessä asemassa. Kokeilutoiminta kohdistuu ECVET -prosessin eri vaiheisiin (ennen vaihtoa – vaihdon aikana – vaihdon jälkeen) ja tuottaa käyttöönottoa varten tarvittavia malleja sekä toimintaprosesseja että dokumentointia varten.

Lisätietoja:
Ritva Saastamoinen ja Orsolya Simon
etunimi.sukunimi(a)businesscollege.fi
www.finecvet.fi

Projektin nimi
Kansainvälisen toiminnan suunnitteluopas ammatillisille oppilaitoksille

vahvuutenakansainvalisyys

Alkamisaika
2010

Päättymisaika
2011

Koordinaattori
Opetushallitus

CIMO
cimo

Yhteistyökumppanit

 • Opetushallitus
 • CIMO
 • Omnia
 • Skills Finland

Rahoittaja
Opetushallitus

Projektin päätavoite
Tavoitteena on tuottaa opas kansainvälisen toiminnan strategian laatimiseen ja toiminnan suunnitteluun ammatillisille oppilaitoksille. Lisäksi laaditaan kansainvälisen toiminnan verkkosivut CIMO:n palvelimelle.

Projektin kuvaus
Opas ”Vahvuutena kansainvälisyys” valmistui 2010. Kansainvälisen toiminnan verkkosivut laaditaan yhdessä Opetushallituksen ja CIMO:n kanssa.

Lisätietoja
Ritva Saastamoinen
etunimi.sukunimi(a)businesscollege.fi

Projektin nimi
Training Firms – learning by doing

Alkamisaika
2010

Päättymisaika
2012

Koordinaattori
Obchodná akadémia

oake

Yhteistyökumppanit

 • Obchodná akadémia, Slovakia
 • Obchodní akademie a Vyšši odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, Tšekki
 • Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Suomi
 • Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, Puola

Rahoittaja
EU, Leonardo da Vinci -ohjelma

eu

Projektin päätavoite
Projektin päätavoitteena on parantaa oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi projekti parantaa opiskelijoiden ja opettajien kansainvälisen toiminnan valmiuksia.

Projektin kuvaus
Projekti keskittyy laadun ja innovaatioiden edistämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyökumppanit kehittävät harjoitusyritysyhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Harjoitusyrityksessä opiskelijat saavat mm. kokemusta viestinnästä sekä äidinkielellään että Englannin kielellä, oppivat eurooppalaisilla työmarkkinoilla tarvittavia taitoja ja tekevät yhteistyötä oikeiden yritysten kanssa. Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat ja opettajat tutustuvat toisiinsa harjoitusyritysten toiminnan kautta. Projektitapaamisissa ja kumppaneiden järjestämillä harjoitusyritysmessuilla opiskelijat pääsevät tapaamaan toisiaan ja osallistuvat seminaarien ja harjoitusyritysmessujen järjestämiseen.

Lisätietoja
Marja Saarela, kv-koordinaattori
etunimi.sukunimi(a)businesscollege.fi

Innovative e-learning module applied into practice and European credit transfer for VET (INNOVET) 2007–2010

Koordinaattori
Helsinki Business College Oy, vuodesta 2009 lukien Suomen Liikemiesten Kauppaopisto/Helsinki Business College Oy
www.businesscollege.fi

Yhteistyökumppanit

 •   Itävalta (Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule)
 •   Itävalta (Institute for Economic Promotion WIFI of the Austrian Federal Chamber of Commerce)
 •   Italia (Istituto Tecnico Commerciale Statale De Fazio)
 •   Liettua (Klaipeda Dressmaking and Service Business School) ja Turkki (Technician Education Culture Health Foundation)
 •   Turkki (Technician’s Education , Culture and Health Organization (TEK-SAV)
 •   Unkari (Europe 2000, Secondary School for Economics, Information Technology and Tourism)

Rahoittaja
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.

Projektin päätavoite
Projektin tavoitteena on on kehittää työelämälähtöisiä toimintamalleja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen kansainvälisessä ympäristössä.

Projektin kuvaus

Hanke tuloksena syntynyt Global INNOVET Study Program tarjoaa työkaluja yrittäjyyskasvatuksen opetukseen, joka toteutetaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Globa INNOVET Study program sisältää verkkoympäristöön sijoitetun kuusiosaisen opiskeluohjelman sekä eri kielillä julkaistavan e-lehden. Ohjelmaan voidaan helposti yhdistää myös kielten opiskelua. Osana opintokokonaisuuden toteuttamisessa voidaan lisäksi käyttää sosiaalista mediaa.

Global INNOVET Study Program:n materiaalia voivat hyödyntää opettajat, jotka työskentelevät ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyyskasvatuksen ja kansainvälistymiskoulutuksen parissa. Ohjelma soveltuu kansainväliseen työssäoppiseen suuntautuville opiskelijoille ja heidän yhteistyöyrityksilleen. Ohjelmaa voidaan käyttää myös lukio-opetuksessa.

Global Innovet Study Program tarjoaa oppimisympäristön kansainväliseen ympäristöön sijoittuvan yrittäjyyskasvatuksen ja työssäoppimisen toteuttamiselle. Se on rakennettu avoimeen oppimisympäristöön ja sisältää kaksi eritasoista kurssia: perus- ja jatkokurssit (basic and advanced). Materiaali sisältää myös tietoa ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) käytöstä osana opiskelijoiden kansainvälistä vaihtoa.

Global INNOVET Study Program Guide tarjoaa toimintamalleja kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvalle yrittäjyyskasvatukselle ja yrittäjäverkostojen rakentamiselle. Opas on englanninkielinen.

Lisätietoja
Riitta Repo

Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

Projektin nimi
Ammatillisten oppilaitosten Venäjä-verkosto

venajaverkosto

Alkamisaika
2001

Koordinaattori
ksao

Yhteistyökumppanit

 • Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Ammattiopisto Lappia
 • Omnia
 • Etelä-Karjalan ammattiopisto
 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
 • Etelä-Savon ammattiopisto
 • Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
 • Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
 • Pirkanmaan ammattiopisto
 • Pohjois-Karjalan ammattiopisto
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto
 • Turun ammatti-instituutti
 • Kainuun ammattiopisto

Rahoittaja
Opetushallitus

Projektin päätavoite
Tavoitteena on kouluttaa elinkeinoelämän tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria osaavia eri alojen ammattilaisia. Henkilöstön osalta tavoitteena on lisäksi maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaamisen parantuminen.

Projektin kuvaus
Verkosto tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuksia hankkia venäläisen toimintakulttuurin osaamista, yhteyksiä Venäjän elinkeinoelämään ja kielitaitoa. Tämä tapahtuu toteuttaen vastavuoroisesti opiskelija- ja asiantuntijavaihtoja, yhteistyöseminaareja sekä kielikursseja.

Lisätietoja
Orsolya Simon
etunimi.sukunimi(a)businesscollege.fi

Alkamisaika
1993

Koordinaattori
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto

Yhteistyökumppanit
ASW Berufsakademie Saarland
Ausbildungsverbund Teltow e. V. – Bildungszentrum der IHK Potsdam

Projektin päätavoite
Seminaarin järjestäminen on osa opiskelijoiden kansainvälistymisprosessia. Opiskelijat tutustuvat yhteistyöoppilaitostemme opiskelijoihin, oppivat tapahtumien organisointia ja pääsevät käyttämään vieraita kieliä.<

Projektin kuvaus
Opiskelijat järjestävät yhdessä opettajiensa kanssa Helsinki Woche -seminaarin Helsingissä. Seminaariin kutsutaan opiskelijoita ja opettajia saksalaisista yhteistyöoppilaitoksistamme.  Seminaarin aikana osallistujat tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin ja elinkeinoelämään.

Lisätietoja
Marja Saarela, kv-koordinaattori
etunimi.sukunimi(a)businesscollege.fi

Projektin nimi
UNESCO-koulujen verkko

aspnet-logo-en
Koordinaattori
Opetushallitus


Yhteistyökumppanit
Suomessa on 60 Unesco-koulua
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/ihmisenamaailmassa/

Projektin päätavoite
Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten eri kulttuurien ymmärtämistä ja osaamista sekä valmistaa heitä kohtaamaan monimutkaistuvan maailman haasteet.

Projektin kuvaus
Unesco käynnisti vuonna 1953 ASP-kouluverkkohankkeen (Unesco’s Associated Schools Project Network). Hanke toimii 172 maassa ja verkkoon kuuluu yli 7 500 koulutusalan organisaatiota esiopetuksesta opettajankoulutukseen. Yhteistyökoulut edistävät Unescon tavoitteiden saavuttamista ystävyyskoulutoiminnalla ja kokeiluhankkeilla, joilla valmistetaan lapset ja nuoret kohtaamaan monimutkaistuvan maailman haasteet.

Unesco-koulut myös testaavat Unescon aineistoja ja levittävät hyviä käytäntöjä. Toiminta liittyy globaaleihin kysymyksiin ja Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmään, ihmisoikeuksiin ja demokratiaan, kulttuuriperintöön ja kulttuurienväliseen oppimiseen sekä ympäristönsuojeluun.

Lisätietoja
Orsolya Simon
etunimi.sukunimi(a)businesscollege.fi

Projektin nimi
TradeChina

Alkamisaika
2011

Päättymisaika
2012

Koordinaattori
Oulun seudun ammattiopisto/FINPEC
www.finpec.fi

Yhteistyökumppanit

 • Oulun seudun ammattiopisto
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto
 • Suomen Liikemiesten kauppaopisto
 • Suomen ympäristökeskus SYKLI Oy

Rahoittaja
Opetushallitus

Projektin päätavoite
Hankkeessa tavoitellaan ammatillisen koulutuksen suorituskyvyn, laadun ja vetovoimaisuuden lisäämistä kehittämällä malli, jonka avulla suomalaiset ja kiinalaiset harjoitusyritykset ja opiskelijat voivat käydä tehokkaasti kauppaa keskenään ennalta määrätyn ajanjakson aikana.

Projektin kuvaus
Hankkeessa kehitetään Suomen harjoitusyritysverkoston ja Kiinan Suzhoun alueella toimivan oppilaitoksen kanssa yhteistyössä malli, jonka avulla Suomen ja Kiinan harjoitusyritykset voivat tehdä kansainvälistä kauppaa & muuta yhteistyötä. Malli pilotoidaan keväällä 2012. Hankkeen tuloksia levitetään harjoitusyritysverkostoissa ja ammatillisen koulutuksen Aasia-verkostoissa.

Lisätietoja
Ritva Saastamoinen, ritva.saastamoinen(a)businesscollege.fi

Projektin nimi
European Business Baccalaureate Diploma (EuroBac)

eurobacdiploma
Alkamisaika
2011

Päättymisaika
2013

Koordinaattori
Rudolf Rempel Berufskolleg

rrb
Yhteistyökumppanit

 • Aalborg Handelsskole, Tanska
 • Andrassy György Ökonomische Fachmittelschule, Unkari
 • Colegiul Econimic ’Ion Ghica’, Romania
 • Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Suomi
 • International Business College Hetzendorf, Itävalta
 • ROC Eindhoven, Alankomaat
 • Rudolf-Rempel-Berufskolleg, Saksa
 • Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Suomi
 • Universität Novgorod, Venäjä
 • EBBD e.V., Saksa
 • EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung der Bezirkregierung Detmold, Saksa

Rahoittaja
EU, Comenius Multilateral Project

eu
Projektin päätavoite
Projektin tavoitteena on European Business Baccalaureate Diploman standardien ja sertifiointijärjestelmän luominen käytettäväksi Euroopassa liiketalouden koulutuksessa.

Projektin kuvaus
Projektissa laaditaan osa-alueittain kriteerit vaadittavalle osaamiselle kytkettynä EQF-tasoon ja määrätään osaamistavoitteita vastaavat ECVET-pisteet. Perustettu EBBD e.V. myöntää sertifikaatit kriteerit täyttäville opiskelijoille. Sertifioinnilla helpotetaan valmistuneiden opiskelijoiden liikkuvuutta ja työllistymistä Euroopan sisällä.  Tavoitteena on euroopanlaajuinen hyväksyntä.

Lisätietoja
Marja Saarela, kv-koordinaattori
etunimi.sukunimi(a)businesscollege.fi