Kansainvälisyys ja kv-projektit

Opiskele merkonomiksi tai datanomiksi peruskoulun jälkeen tai aikuisena

Kansainvälisen yhteistyömme perustuu pitkäaikaisiin yhteistyökumppanuuksiin, joiden ansiosta kansainvälinen toimintamme on laajaa ja monimuotoista. Virallisia yhteistyösopimuksia on solmittu kaikissa pohjoismaissa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Itävallassa, Kiinassa, Venäjällä ja USA:ssa sijaitsevien oppilaitosten, yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Kansainvälinen yhteistyöverkostomme ulottuu Euroopan lisäksi Intiaan, Kiinaan ja Yhdysvaltoihin.

Yhteistyömuotoina ovat koulutuksen ja ohjaustoiminnan kehittämisprojektit sekä eripituiset opiskelija- ja asiantuntijavaihdot. Molempien kantaoppilaitosten pitkäaikaiset kansainväliset suhteet ovat luoneet hyvän pohjan oppilaitoksemme kansainväliselle arvostukselle.

Yhteistyökumppanit kartalla

Opiskelijoiden kansainvälistyminen

Edistämme opiskelijoidemme kansainvälistymistä tarjoamalla heille jo opintojen alkuvaiheessa mahdollisuuksia valita eri kulttuureihin liittyviä opintoja sekä monipuolisia vieraiden kielten opintoja. Näiden lisäksi opiskelijat voivat osallistua kotimaassa ja ulkomailla toteutettaviin kansainvälisiin seminaareihin ja opintomatkoihin, jotka tapahtuvat opettajan ohjauksessa. Opiskelijoiden innostamiseksi kansainväliseen toimintaan ja monikulttuurisuuteen järjestämme tiedotustilaisuuksia ja teemapäiviä, joissa kansainväliseen toimintaan osallistuneet opiskelijat kertovat kokemuksistaan.

Opintojen edetessä tarjoamme opiskelijoillemme enemmän itsenäisyyttä edellyttäviä opiskelijavaihtoja, joissa opiskellaan ulkomailla yhteistyöoppilaitoksissa tai työpaikoilla. Opiskeluaikaisista opiskelijavaihdoista pisimmät ovat lukukauden mittaisia. Opiskelijavaihtoja tuemme myös taloudellisesti.Voit saada oppilaitokselta avustusta ulkomailla suoritettaviin opintoihin (opiskelu oppilaitoksessa tai työssäoppiminen), kun opiskelijavaihtosopimuksesi on hyväksytty ja olet käynyt sopimassa asiasta kv-koordinaattorin kanssa. Sopimus ulkomaanjaksolle lähtemisestä ja mahdollisesta apurahasta tehdään aina ennen ulkomaanjaksolle lähtemistä. Avustuksen määrä riippuu opiskelijavaihdon kestosta.

Vaihdoissa saavutetun kielitaidon ylläpitämiseksi ja kansainvälisessä ympäristössä tarvittavan osaamisen vahvistamiseksi tarjoamme opiskelijoille mahdollisuudet valita opintoja englanninkielisestä ohjelmastamme, jossa opiskelijaryhmät ovat monikulttuurisia.

Yhteistyöverkostomme tarjoaa lisäksi joustavia mahdollisuuksia opiskella perustutkinnon jälkeen bachelor-tutkintoon yhteistyöyliopistoissamme Englannissa ja USA:ssa.

Lue opiskelijamme Joelin kokemuksia kansainvälisistä opinnoista Saksassa Joelin matkablogista »

Henkilöstön kansainvälistyminen

Monikulttuuristen ryhmien opettamisen ja ohjauksen lisäksi on henkilöstöllämme mahdollisuudet parantaa kansainvälisen toiminnan valmiuksiaan ja kielitaitoaan osallistumalla kansainvälisiin kehittämisprojekteihin ja opiskelijoiden vaihtoihin ohjaajina tai arvioijina sekä asiantuntijavaihtoihin ulkomailla. Oppilaitoksen johdon lisäksi näemme koko henkilöstön sitoutumisen kansainvälisyyteen ensiarvoisen tärkeänä opiskelijoiden kansainvälisen toiminnan valmiuksia kehitettäessä.

Projektitoiminta

Tutustu käynnissä oleviin kansainvälisiin projekteihin: kv-projektit

Kv-toimisto

Kv-toimiston yhteystiedot »