Erityisopetus

Erityisopettajan tai erva-opettajan puoleen voi kääntyä silloin, kun on tarvetta opetuksen erityisjärjestelyihin oppimisvaikeuksien, puutteellisen kielitaidon, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Mikäli opiskelija tarvitsee jatkuvia oppimisen tukitoimia tai opiskeluhuoltopalveluja, hän voi saada erityisopetuspäätöksen ja mahdollisuuden opiskella henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan.

Erityisopetuksen yhteystiedot

  • Vesa Löytynoja, laaja-alainen erityisopettaja,
  • Ritva Pakkanen, erva-opettaja,

Tukiopetus

Tukiopetuksen tarpeesta voi keskustella asianomaisen opettajan kanssa tai voi kääntyä erityisopettajan tai erva-opettajan puoleen. Myös opinto-ohjaajat auttavat opiskelijaa kaikissa oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Osa-aikainen erityisopetus

Mikäli opiskelijalla on henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), hänellä on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada ns. osa-aikaista erityisopetusta ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa erikseen sovittavalla tavalla. Osa-aikaisen erityisopetuksen vastuuhenkilönä toimii erityisopettaja.

  • Vesa Löytynoja, laaja-alainen erityisopettaja, 

Uusintatiistai

Uusintatiistai on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka syystä tai toisesta suorittavat rästiin jääneitä opintojaan (täydentävät tehtävät, ns. T-tason tehtävät tai kokeet).

Uusintatiistai (tila 417)
Viikoittainen ajankohta on tiistaisin
klo 16.00–17.20

Vastuuhenkilöinä toimivat erva-opettaja Ritva Pakkanen ja opinto-ohjaaja Sari Tuovila. Uusintatiistain vastaavat kokoavat opiskelijakohtaiset tehtävät ja kokeet kulloiseenkin tiistaihin sekä ohjaavat ja tukevat opiskelijoita tehtävissään. Uusintatiistaissa ei voi korottaa jo hyväksyttyjen opintosuoritusten arvosanoja.