Ohjauspalvelut

Ohjauspalvelut vastaa opinto-ohjauksesta, opiskeluhuollosta ja erityisopetuksesta.

Jaamme ohjauksen kolmeen sektoriin: oppimisen ja opiskelun ohjaukseen (yksilöohjaus, HOPS-ohjaus, erityisopetus), ammatillisen suuntautumisen ohjaukseen (opinto-ohjaus) sekä psykososiaaliseen tukeen (opiskeluhuolto). Ohjauspalvelut vastaavat yhdessä HOPS-ohjaajien kanssa ohjauksesta ja neuvonnasta ennen opintojen alkua, opintojen aloitusvaiheessa, opiskeluprosessin aikana ja opintojen päättövaiheessa.

Ohjauspalvelut vastaavat henkilökohtaisten opintojen suunnittelusta, opintojen ja poissaolojen seurannasta, opetuksen tuki- ja erityisjärjestelyistä, moniammatillisesta yhteistyöstä oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella eri sidosryhmien kanssa sekä opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn ja valmistumiseen liittyvistä tehtävistä.

Yhteystiedot

ohjauspalveluiden päällikkö Mia Vartiainen, p. 050 371 5540

Opinto-ohjaajat

  • Opinto-ohjaaja Kati Heikkilä, p. 044 775 6356
  • Opinto-ohjaaja Santeri Laakso, p. 050 375 9926
  • Opinto-ohjaaja Sari Tuovila, p. 044 775 6014

Erityisopetus

  • Erityisopettaja Vesa Löytynoja, p. 040 824 9924
  • Erva-opettaja Ritva Pakkanen, p. 044 775 6312

Opiskeluhuolto