Ohjauspalvelut

Ohjauspalvelut vastaa opinto-ohjauksesta, opiskeluhuollosta ja erityisopetuksesta.

Jaamme ohjauksen kolmeen sektoriin: oppimisen ja opiskelun ohjaukseen (yksilöohjaus, HOPS-ohjaus, erityisopetus), ammatillisen suuntautumisen ohjaukseen (opinto-ohjaus) sekä psykososiaaliseen tukeen (opiskeluhuolto). Ohjauspalvelut vastaavat yhdessä HOPS-ohjaajien kanssa ohjauksesta ja neuvonnasta ennen opintojen alkua, opintojen aloitusvaiheessa, opiskeluprosessin aikana ja opintojen päättövaiheessa.

Ohjauspalvelut vastaavat henkilökohtaisten opintojen suunnittelusta, opintojen ja poissaolojen seurannasta, opetuksen tuki- ja erityisjärjestelyistä, moniammatillisesta yhteistyöstä oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella eri sidosryhmien kanssa sekä opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn ja valmistumiseen liittyvistä tehtävistä.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaajat

  • Opinto-ohjaaja Kati Heikkilä, p. 044 775 6356
  • Opinto-ohjaaja Santeri Laakso, p. 050 375 9926 (datanomit)
  • Opinto-ohjaaja Sari Tuovila, p. 044 775 6014

Erityisopetus

  • Erityisopettaja Vesa Löytynoja, p. 040 824 9924
  • Erva-opettaja Ritva Pakkanen, p. 044 775 6312

Opiskeluhuolto

  • Kuraattori Marja-Liisa Hiltunen, p. 040 748 8938
  • Kuraattori Ursula Luoma (ma, pe), p. 050 369 4933
  • Kuraattori Malla Willberg, p. 050 321 6632
  • Psykologi Mikko Berg, p. 040 668 3305
  • Psykologi  Kristiina Mannermaa, p. 040 664 5325