Aikuisopiskelu Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutuksessa

Tältä sivulta löydät lisätietoa aikuisopiskelusta Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa. Aikuisopiskelu järjestetään Helsingin Itä-Pasilassa, osoitteessa Rautatieläisenkatu 5, 00520 Helsinki, aivan Pasilan juna-aseman tuntumassa.

Tulevat aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä valmennukset:
tulevat koulutukset »


Usein kysyttyjä kysymyksiä aikuisopiskelusta

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutuksessa voit opiskella ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Järjestämme myös mm. KLT-valmennusta. Koulutustarjontamme vaihtelee kausittain.

Kaikki tulevat aikuiskoulutuksemme on listattu esittelysivulla

Perustutkintokoulutuksemme (merkonomi ja datanomi) on esitelty tarkemmin perustutkinnot-osiossa »

Hae koulutuksiin täyttämällä sähköinen hakulomake. Tarkemmat hakuohjeet ja koulutuskohtaiset hakulinkit löydät kunkin koulutuksen omalta esittelysivulta. Koulutuspaikat täytetään hyväksymisjärjestyksessä.

Kaikki tulevat koulutuksemme on listattu esittelysivulla

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan aina näyttöinä, eli osaaminen osoitetaan alan työtehtävissä. Ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja on useilta eri aloilta. Ne eroavat toisistaan siten, että ne on tarkoitettu eritasoisissa työtehtävissä toimiville.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää ammatillista perustutkintoa (esim. merkonomi) syvällisempää ammatinhallintaa. Ne sopivat jo työkokemusta hankkineelle. Tutkinto sopii tietojen päivittämiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Ammattitutkinnossa osoitetaan tietyn alan toimihenkilö- ja ammattityöntekijän taitojen hallinta (esim. markkinointiassistentti, sihteeri- ja assistenttitehtävät, talousassistentti, palkanlaskija, kirjanpitäjä, myyntitehtävät). Meillä suoritettavia ammattitutkintoja ovat esim. sihteerin ammattitutkinto, taloushallinnon ammattitutkinto, yrittäjän ammattitutkinto, myynnin ammattitutkinto ja lähiesimiestyön ammattitutkinto.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen vaatii ammattitutkintoakin syvempää erikoisosaamista jollakin ammatin erikoisalueella. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Ne sopivat esim. vaativan asiantuntijatason tehtäviin. Usein erikoisammattitutkintojen tarkoituksena on pätevöittää henkilö esimies- tai johtotehtäviin (esim. johtamisen erikoisammattitutkinto, yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto).

Tutkinnon hyödyt

Tutkinnolla voit osoittaa pätevyytesi ja ammattitaitosi tehtäviisi. Saat virallisen tutkintotodistuksen osaamisestasi. Tutkinto voi olla edellytys ylentymiselle työorganisaatiossasi. Voit myös hyötyä tutkintotodistuksesta työnhaussa ja vahvistaa asemaasi työmarkkinoilla.

Ammatillinen perustutkinto antaa sinulle ammattitaidon ja alan erityisosaamisen. Ammatillinen perustutkinto on 180 osaamispisteen laajuinen.  Opiskeluajan pituus riippuu omista valinnoistasi, aiemmista opinnoistasi ja työkokemuksestasi.

Meillä voit suorittaa seuraavat ammatilliset perustutkinnot:

Voit suorittaa perustutkinnon työn ohessa, jos sinulla on  alan työpaikka tai pystyt hankkimaan työharjoittelu- tai työssäoppimispaikan. Tällöin lähiopetus oppilaitoksella on iltaisin noin kahtena arki-iltana viikossa. Voit suorittaa tutkinnon oppisopimuskoulutuksena, jos sinulla on alan työpaikka. Jos sinulla ei ole alan työpaikkaa, voit suorittaa perustutkinnon päiväopiskeluna.

Tutkinnossa vaadittava ammattitaito näytetään käytännön työtehtävissä työpaikalla. Tutkintoa suorittavalla tulee olla työpaikka tai hänen tulee hankkia harjoittelu- tai työssäoppimispaikka, jossa hän voi ammattitaitonsa näyttää.

Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opintojen henkilökohtaistaminen. Jokainen tutkinnon suorittaja laatii yhteistyössä ryhmän vastaavan kanssa suunnitelman siitä miten, missä ja milloin hän tutkinnon suorittaa.

Tutkinnon suorittamiseen liittyy yleensä tutkintokoulutusta, jolla täydennetään tai päivitetään osaamista siltä osin kuin se on tutkinnon suorittamisen kannalta tarpeellista. Henkilö, jolla on suoritettavaan tutkintoon liittyvä ammatillinen osaaminen jo olemassa, voi näyttää ammattitaitonsa ilman tutkintokoulutusta.

Tutkinnon suorittamista varten tarvitset työpaikaltasi yhden työelämän arvioijan. Arvioija voi olla esim. esimiehesi, kokeneempi kollegasi tai joku muu.

Omaehtoiseksi opiskeluksi kutsutaan opiskelua, joka voi olla toteutettu joko päivä- tai iltaopintoina. Perustutkinnossa iltaopintoja on n. 2 kertaa viikossa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa lähipäiviä on n. 1 krt/kk. Lisäksi ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelusta peritään osallistumismaksu, joka vaihtelee eri tutkinnoissa.

Oppisopimuskoulutus on joustava ja käytännönläheinen tapa kehittää omaa ammattitaitoa ja suorittaa tutkinto. Lähiopetusta on n. 1 päivä/kuukaudessa. Oppisopimuskoulutukseen ei liity osallistumismaksu.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuvalla tulee olla alan työpaikka tai hänen tulee hankkia työpaikka, jonka kanssa hänellä on työsopimus. Oppisopimustoimistomme kautta voimme solmia oppisopimuksia, mutta emme välitä tähän tarkoitukseen työpaikkoja.

Oppisopimustoimisto, työnantaja ja opiskelija tekevät kirjallisen sopimuksen koulutuksesta. Suuri osa oppimisesta ja kehittymisestä tapahtuu työssä oppimalla. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksen opinnoilla (lähiopetus, itsenäinen opiskelu). Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma koulutuksen ja tutkinnon suorittamisesta.

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutus toimii oppisopimustoimistona ja huolehtii oppisopimukseen liittyvistä viranomaisvelvoitteista. Teemme myös yhteistyötä muiden oppisopimustoimistojen kanssa.

Oppisopimus
Oppisopimustoimisto, opiskelija ja työnantaja solmivat oppisopimuksen. Sopimuksessa määritellään keskeiset työtehtävät, oppisopimuskoulutukseen liittyvä koulutus Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutuksessa, koulutuksen kesto, vastuullinen työpaikkaohjaaja/mentor ja työnantajalle maksettavan korvauksen määrä.
 

Työn ohessa suoritettavien tutkintojen koulutuksiin liittyy tutkintokoulutusta, jolla täydennetään ja päivitetään tutkinnon suorittajan osaamista. Koulutus sisältää lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua sekä usein pienryhmäopiskelua.

Monimuoto-opiskelu sisältää lähiopetusta, verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja pienryhmäopiskelua.
 

Tutkintoa omaehtoisessa koulutuksessa suorittaessasi sinulla tulee olla työpaikka tai sinun tulee hankkia työharjoittelu- tai työssäoppimispaikka, jossa voit osoittaa tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon työtehtävissä.

Oppisopimuskoulutuksessa sinulla tulee olla työpaikka ja voimassa oleva työsopimus tai työnantaja on halukas solmimaan kanssasi työsopimuksen oppisopimusta varten.
 

Kun olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, voit hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin. Saat kaikista edellämainituista tutkinnoista yleisen hakukelpoisuuden jatko-opintoihin.
 

Perustutkinnon opiskelu on maksutonta opiskelijalle ja työnantajalle.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista peritään omaehtoisena koulutuksena omavastuuosuus, joka vaihtelee 400–800 euron välillä. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Etuudet
Työsuhteessa oleva opiskelija saa työssä oppimisen aikana solmimansa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuskoulutuksessa tutkintokoulutuksen aikana opiskelija saa tiettyjen ehtojen toteutuessa opintososiaalisia etuuksia, katso tarkempia lisätietoja >>

Saanko opintotukea?
Näyttötutkintoa ja siihen valmistavaa koulutusta ei lasketa päätoimiseksi opiskeluksi, joten oikeutta opintotuen saamiseen ei ole.

Aikuiskoulutustuki
Aikuisopiskelija voi tietyin edellytyksin saada aikuiskoulutustukea. Lue tarkempaa tietoa aikuiskoulutustuesta »

Aikuisopiskelija voi tietyin edellytyksin opiskella työttömyysetuudella. Lue tarkempaa tietoa:
Työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta »
Omaehtoisesta opiskelusta »
Kelan sivuilta »
Katso tarkemmat ehdot »

Työpaikkaohjaaja/mentor
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on aina oltava nimetty työpaikkaohjaaja/mentor, joka toimii opiskelijan tukihenkilönä ja ohjaajana oppisopimuskoulutuksen aikana. Hän toimii myös osaltaan osaamisen arvioijana. Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutus perehdyttää työpaikkaohjaajat tehtäväänsä. Työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta ja työssäoppimisen järjestämisestä maksetaan työnantajalle koulutuskorvausta. Siitä sovitaan oppisopimusta tehtäessä. Korvauksen maksaa oppisopimustoimisto.


Lisätietoja aikuiskoulutuksesta
Kirsi Järvinen, koulutuspäälliikkö
+358 40 751 3008
aikuiskoulutus(at)businesscollege.fi