Väylä työhön -koulutus maahanmuuttajille: Yrityspolku Suomessa – yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen

Yrityspolulla voit kehittää valmiuksiasi toimia yrittäjänä Suomessa. Koulutukseen on jatkuva haku ja tarjoamme opiskelupaikkoja mahdollisimman joustavasti. Yrityspolkua käyvillä on oma viihtyisä tila ”Business Station” Pasilassa, oppilaitoksemme toisessa kerroksessa.

Koulutus sopii sinulle, jos

  • olet käynyt kotoutumiskoulutuksen
  • olet työtön työnhakija
  • kuulut kotoutumislain piiriin
  • olet yrittäjähenkinen sekä haluat parantaa tietoteknisiä ja suomen kielen taitojasi.

Sisältö ja kesto:
Yrityspolku-koulutus kestää 3–6 kuukautta. Ohjelma sisältää opintoja yrittäjyydessä, suomen kielessä sekä tietoteknisissä taidoissa. Tarjoamme opetusta 25 tuntia viikossa. Pieneen ryhmään on helppo tulla mukaan ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan heti aluksi yksilöllinen opiskelusuunnitelma.

Opinnot

  • Yrittäjyys ja yrittäjänä toimiminen
  • Työelämän kielitaidon vahvistaminen
  • Tietoteknisten taitojen kehittäminen

Mahdolliset jatkopolut
Ammatillisen perus- tai osatutkinnon suorittaminen, oppisopimus, yrityshautomo.

Lisätietoja: opettaja Jani Valkeinen puh. 040 820 3703,
Koulutukseen hakeutuminen: Lähetä sähköinen hakemus www. vaylatyohon.fi –sivuston kautta tai ota yhteyttä TE-toimiston yhteyshenkilöösi.